Tvättstugor

TEXTILVÅRDSRUM

I vardera punkthusen finns rum för tvätt och textilvård för att användas av de som bor i respektive hus.

För att alla ska trivas ställs mycket höga ordnings och renlighetskrav.

Förutom de anvisningar som finns i dessa rum skall den som använder rummet och maskinerna första gången, ges instruktion om hur utrustningen används.

Vänd dig till din husvärd !